Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

For afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet før maj 2009 vil du under ”afgørelser før 1.5.09” kunne finde frem til afgørelsen via ankesagsnummeret.

År:
Skadetyper:
Behandling:
Afgørelsestyper:
Ankenævnsafgørelser:
Fritekst søgning: