Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

År:
Skadetyper:
Behandling:
Afgørelsestyper:
Ankenævnsafgørelser:
Fritekst søgning:
Anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for ny rodbehandling og fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og mangelfulde rodfyldninger, som senere blev lavet om. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling og tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende ekstern resorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil samt gennemboring af kronens nervekammer og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for nye rodbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende caries samt revner med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fraktur af rod og rodspidsbetændelse med efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækning med efterfølgende betændelse til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende rodfraktur og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende rodspidsbetændelse, som behandles med en kirurgisk rodbehandling. Under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse og kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandlinger med rensning samt polering og efterfølgende misfarvninger. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende omgørelse af rodbehandlingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand. Erstatningens omfang og fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ryggener efter behandling i tandlægestol. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ryggener efter behandling i tandlægestol. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende caries og tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende caries og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Protesebehandling og efterfølgende behov for fjernelse af rod og tilpasning af protese. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling af forkert tand med efterfølgende gener til følge. Ingen godtgørelse for varigt mén eller tab af erhvervsevne. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Mangelfuld rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
  • 1