Hvordan skal jeg anke

Hvis du vil anke over en patientskadeafgørelse truffet af 1. instans (Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning)  skal du rette henvendelse til Tandskadeankenævnet. Du kan enten bruge et af følgende skamaer eller sende et brev eller en mail. Du behøver ikke begrunde en anke.

Patientens anke til Tandskadeankenævnet

Tandlægens anke til Tandskadeankenævnet