Hvordan skal jeg anke

Hvis du vil anke over en patientskadeafgørelse truffet af 1. instans (Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning)  skal du rette henvendelse til Tandskadeankenævnet. Du kan enten bruge et ankeskema eller sende et brev eller en mail. Du behøver ikke begrunde en anke.