Hvad vil du klage over

Ønsker du erstatning for en patientskade i forbindelse med en behandling eller undersøgelse hos en tandlæge, skal du indgive anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Hvis du vil anke/klage over en patientskadeafgørelse truffet af 1. instans, skal denne indgives til Tandskadeankenævnet Svanemøllevej 85, 2 sal, 2900 Hellerup.

Hvis du vil klage over en privat praktiserende tandlæges faglige behandlin,g skal du sende en klage til et af følgende steder: 1. sundhedsforvaltningen i din kommune, 2. sundhedsudvalget eller patientvejlederen i din region eller din tandlæges kredsforening

Hvis du vil klage over en offentligt ansat tandlæge, skal du henvende dig til Patienterstatningen

Patientens anke til Tandskadeankenævnet

Tandlægens anke til Tandskadeankenævnet