Der er ikke specielle formkrav eller krav om begrundelse til en anke over en Patienskadeafgørelse truffet af 1. instans. Det er dog vigtigt, at det fremgår, at det er en anke og hvilken afgørelse der ankes. Endvidere anbefales det, at du i anken angiver hvilke forhold i afgørelsen, du ikke er enig i og gerne årsagen hertil. Du kan med fordel anvende et af følgende skemaer til Tandskadeankenævnet.

Patientens anke til Tandskadeankenævnet

Tandlægens anke til Tandskadeankenævnet

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at Tandskadeankenævnet kan foretage en fuldstændig prøvelse af hele sagen i forbindelse med behanlingen af anken.

Dette betyder at:

  • at Tandskadeankenævne tiltræder 1. instans afgørelse – d.v.s. kom­mer til det samme resultat som 1. instans,
  • at Tandskadeankenævnet helt eller delvist ændrer 1. instans afgørelse, f.eks. nedsætter eller forhøjer erstatningen eller
  • at sagen skal behandles igen af 1. instans.