Tidsfrister

En anke over 1. instans afgørelse skal indgives til Tandskadeankenævnet inden 3 måneder efter 1. instans afgørelse.

Er du ikke enig i Tandskadeankenævnets afgørelse har du mulighed for at anlæge en retssag ved domstolene inden ½ år fra Tandskadeankenævnets afgørelse.