Databeskyttelsesloven

Hvis du er interesseret i at læse hele databeskyttelsesloven, kan du finde loven på Retsinformation