Nævnsmedlemmer

Oversigt over nævnsmedlemmer og suppleanter pr. 1. januar 2019

Formand : Claus Forum Petersen, dommer i Sø- og Handelsretten
Formand : Ulrik Finn Jørgensen, dommer i Retten i Lyngby

Næstformand : Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen
Næstformand : Susanne Simonsen, faglig chef i Ankenævnet for Patienterstatningen

Nævnets øvrige medlemmer :

Regitze Buchwaldt, ankenævnskoordinator i Forbrugerrådet
Tina Jønsson, repræsentant fra Forbrugerrådet
Flemming Nielsen, konsulent i Danske Regioner
Lasse Sveistrup, juridisk konsulent i Danske Regioner
Arno Poulsen, tandlæge
Erling Kristensen, tandlæge
Jørn Lund Jepsen, overtandlæge
Nina Bonding, tandlæge
Rasmus Kriegbaum, tandlæge
Torben Steen Schønwaldt, tandlæge

Suppleanter:

Martin Erichsen, vicedirektør i Patienterstatningen
Søren G. Bach-Petersen, tandlæge